Vyhledávání

FYZIKA

Fyzikální veličiny

Rozměry těles, délka

Měření délky