Vyhledávání

PŘÍRODOPIS

Opakování tematického celku: Planeta Země a vznik života na Zemi, str. 8 - 11

Datum písemného testu: 25. 9. 2017

Písemné odpovědi na otázky: str. 11, Otázky a úkoly.