Vyhledávání

PŘÍRODOPIS

Opakování tematického celku: Řasy a Prvoci, str.: 42 - 47

Datum písemného testu: 11. 1. 2018

Písemné odpovědi na otázky: 1) V jakém prostředí žijí řasy? 2) Vysvětlete, jaký způsob výživy mají řasy? 3) Jaký význam pro okolní přírodu mají řasy? 4) Nakresli a popiš stavbu těla trepky. 5) Jak mohou trepky ovlivnit kvalitu vody? 6) Jak prvoci mohou přežít v nepříznivých podmínkách? 7) Popiš nemoci, které šíří někteří prvoci.