Vyhledávání

ČESKÝ JAZYK

  • Zájmena a druhy zájmen - umět vyjmenovat a zařadit do druhu nejen ve tvaru 1. pádu
  • skloňování zájmen bezrodých
  • DÚ na 22. 1. - uč.70/2a i 2b do sešitu školního
  • zkoušení - druhy zájmen včetně přiřazování, skloňování zájmen bezrodých

LITERATURA

  • zapojení do projektu Souboj čtenářů 2018 - předpokládá se aktivní zapojení žáků, aktivní četba zadané literatury, žádné opisování a hledání na internetu, ale samostatná četba zadané knihy, on-line testování ve stanovený termín, samozřejmé vedení čtenářského deníku, týmová práce - práce ve skupinách, každá z pěti skupin bude číst jinou knížku, všichni ve skupině ji budou muset přečíst celou v určitý časový limit, zapisovat četbu podle daných kritérií
 

SLOH

  • vypravování
  • popis