Vyhledávání

ČESKÝ JAZYK

  • Opakování 5. ročníku - slovní druhy, mluvnické kategorie ohebných slovních druhů, vyjmenovaná slova a příbuzná, pravidla pro psaní předpon s, z, vz
  • zpracování 1. cvičení na pracovním listě, naučit se pravidla

 

 
 

LITERATURA

  • ve čtvrtek 21. 9. přinést stolistovou knihu
 
 

SLOH