Vyhledávání

MATEMATIKA

Písemná práce 11.1.

- povrch krychle a kvádru

- osa úhlu

- porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání desetinných čísel

- násobení a dělení desetinných čísel deseti, stem a tisícem


Převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu

Konstrukce úhlů pomocí úhloměru