Vyhledávání

MATEMATIKA

Znázorňování záporných des. čísel a záporných zlomků na číselné ose

Porovnávání racionálních čísel

Konstrukce trojúhelníku podle věty sss, sus, usu

DÚ na 12.1. učebnice 3 str. 17 / cv. 3 c)

Sčítání a odčítání racionálních čísel