Vyhledávání

PŘÍRODOPIS

 Opakování tematického celku: Co už umím z přírodopisu, str. 7

Datum písemného testu: 6. 10. 2017

Písemné odpovědi na otázky označené zeleným puntíkem: 1) Jak pravděpodobně vznikl život na Zemi? 2) Které jsou základní podmínky pro existenci života? 3) Co ovlivňuje výskyt rostlin a živočichů v různých přírodních podmínkách? 4) Co patří mezi základní životní projevy? 5) Popiš potravní vztahy mezi živočichy. 6) Porovnej rostlinnou a živočišnou buňku. 7) Uveď organismy, které mohou být člověku nebezpečné /4/. 8) Se kterými rostlinami a živočichy se můžeš setkat na dovolené u moře?