Vyhledávání

PŘÍRODOPIS

 Opakování tematického celku: Ptáci, opeření vládci vzduchu, str. 34 - 39

Datum písemného testu: 8. 1. 2018

Písemně odpovězte na následující otázky: 1) Popište, jaký tělní pokryv mají ryby, obojživelníci, plazi a ptáci. 2) Jak se ptáci přizpůsobili létání? 3) Které funkce plní peří? 4) Uveďte, jak souvisí tvar zadních končetin se způsobem jejich života? (3 příklady) 5) Uveďte, čím se ptáci živí a jak s tím souvisí tvar jejich zobáků. (3 příklady) 6) Jak se ptáci rozmnožují? (Nakreslete ptačí vejce a popište jeho stavbu, jak ptáci pečují o svá mláďata) 7) Vysvětlete důvody, které jsou příčinou tahu ptáků.