Vyhledávání

Matematika

Hranoly - názvosloví, povrch, objem

Druhá mocnina

DÚ 5.10. - povrch a objem hranolu

Kružnice a kruh