Vyhledávání

PŘÍRODOPIS

Opakování tematického celku: Vnitřní geologické děje: Zemětřesení a sopečná činnost, str. 44 - 53

Datum písemného testu: 11. 1. 2018

Odpovědi na otázky: 1) Vysvětlete, za jakých podmínek dochází k zemětřesení. 2) Jak je hodnoceno zemětřesení z hlediska klasifikace podle Richterovy stupnice? 3) Co je to magma a jak se liší čedičové od žulového? 4) Vysvětlete rozdíl mezi hlubinnou, žilnou a výlevnou horninou. 5) Jak vznikají sopky a jak je rozdělujeme? 6) Jak mohou sopky ohrožovat člověka a jak se naopak může energie sopek využívat? 7) Vyjmenuj alespoň dvě sopky a popiš je.