Vyhledávání

PŘÍRODOPIS

Opakování tematického celku: Voda na Zemi, Atmosféra, Látkové toky: str. 83 - 90.

Datum písemného testu: 26. 5. 2017

Odpovědi na otázky: 1) Co je to hydrosféra? 2) Jak ovlivnil výskyt vody vznik a vývoj života na Zemi? 3) Jakou roli hraje voda při tvarování zemského  povrchu (uveď konkrétní příklady)? 4) Jak vznikají a čím jsou charakteristické krasové oblasti? 5) Co je atmosféra a jaký má význam pro život na Zemi? 6) Jak ovlivňuje zachování života na Zemi ozonová vrstva? 7) Které organismy jsou v koloběhu látek producenty, konzumenty a reducenty (uveďte konkrétní příklady)?