Vyhledávání

DĚJEPIS


-průběžně se připravovat na hodiny dějepisu podle učebnice a s pomocí záznamů v sešitě, ústně nebo písemně zkoušíme učivo maximálně pěti posledních hodin, opakování větších celků bude ohlášeno zvlášť