Vyhledávání

PŘÍRODOPIS

Opakování tematického celku: Členovci - nejpočetnější skupina živočichů, str.: 66 - 73

Datum písemného testu: 19. 4. 2018

Písemné odpovědi na otázky: 1) Rozděl členovce do skupin a popiš stavbu jejich těla. 2) Kde má pavouk snovací bradavky a k čemu mu slouží? 3) Co je mimotělní trávení? 4) Čím se liší sekáč od pavouka? 5) Kteří členovci jsou nebezpeční cizopasníci a jak se před nimi můžeme chránit? 6) Vysvětli, jak je chráněno tělo raka. 7) Popiš končetiny raka a k čemu jsou přizpůsobeny? 8) Co je příčinou ohrožení výskytu raků v naší přírodě? 9) Které organismy tvoří plankton a jaký má v přírodě význam?