Vyhledávání

PŘÍRODOPIS

Opakování tematického celku: Členovci - Hmyz, str.: 76 - 85

Datum písemného testu: 26. 5. 2018

Písemné odpovědi na otázky: 1) Z jakých částí se skládá tělo hmyzu? (nakresli a popiš obrys těla brouka) 2) Popiš vývoj hmyzu s proměnou nedokonalou. Vysvětli, jak se liší nymfa od dospělce. 3) Popiš vývoj vážky a způsob jejího života. 4) Čím škodí mšice a kdo je jejich největším nepřítelem? 5) Jaké druhy ploštic znáš? Popiš jejich život. (2x) 6) Čím se liší kobylka od saranče? 7) Proč jsou některé druhy sarančí velmi škodlivé?