Vyhledávání

ČESKÝ JAZYK

  • Základní větné členy - podmět a přísudek, přísudek slovesný, jmnenný a jmenný se sponou
  • rozváíjející větné členy

LITERATURA

  • zapojení do projektu Souboj čtenářů 2018 - předpokládá se aktivní zapojení žáků, aktivní četba zadané literatury, žádné opisování a hledání na internetu, ale samostatná četba zadané knihy, on-line testování ve stanovený termín, samozřejmé vedení čtenářského deníku, týmová práce - práce ve skupinách, každá z pěti skupin bude číst jinou knížku, všichni ve skupině ji budou muset přečíst celou v určitý časový limit, zapisovat četbu podle daných kritérií
  • 16. 4.  v 10. 00 výběr pro finále, první soutěžní kolo
 

SLOH

  • popis 
  • popis pracovního postupu