Vyhledávání

DĚJEPIS

 -  průběžně se připravovat na hodiny dějepisu, procvičovat učivo podle záznamů v sešitě a s pomocí učebnice - zkouší se ústně nebo písemně učivo maximálně 5 posledních hodin, opakování větších celků bude ohlašováno zde