Vyhledávání

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina  - Šánová

 17. 5.

 ústně 7B, vypsat 7A

WB 53/4

 

Skupina č. 1 - p. uč. Jana Blábolilová

18/9 Přítomné časy opakování - písemně

27/9 Otázky - písemně

4/10 Sloveso to be - minulý čas (past simple)

 

Skupina - Chrastná

2/10 číst a překládat článek , str.6

20 nepravidelných sloves - napsat na čvtrtku - do středy 4.10., naučit ústně

test - nepravidelná slovesa - 9.10.

vyspat slovesa a  naučit se je a přeložit z článku na str. 6

5.10. - 7/7 na 9.10.

18.10. workbook  - 6/1,2 na 19.10.

16.10. - 20 neprav.sloves, napsat na čtvrtku a naučit se ústně - 18.10.

16.10. - workbook - 6/3

23.10. - test - neprav.sl - 3.část

12.10. - workbook - 2/3b, 3/4

test - 2.sl. neprav. sloves

9.10. - vyspat 2.část neprav. sloves na čtvrtku - do středy 11.10., naučit se ústně

test - neprav.slovesa, 2.část - 16.10.