Vyhledávání

DĚJEPIS

- průběžně se připravovat na hodiny dějepisu, procvičovat si učivo podle záznamů v sešitě a s pomocí učebnice - zkouší se ústně nebo písemně učivo maximálně 5 posledních hodin, opakování větších celků bude ohlášeno zde