Vyhledávání

PŘÍRODOPIS

 Opakování tematického celku: Semenné rostliny, str. 68 - 74

Datum písemného testu: 20. 4. 2018

Písemně odpovězte na následující otázky: 1) Uveďte hlavní funkce kořene rostlin. 2) Jaké kořeny mají význam pro člověka a jak jsou využívány? 3) Popište základní funkce stonku. 4) Popiš druhy stonků. 5) Jaký je rozdíl mezi keřem a stromem a co jsou letokruhy? 6) Popište funkce listů. 7) Jak se rozdělují listy podle listové čepele? 8) Jaký význam mají listy rostlin v přírodě?