Vyhledávání

PŘÍRODOPIS

 Opakování tematického celku: Opakování učiva 6. ročníku, str. 7

Datum písemného testu: 26. 9. 2018

Písemně odpovězte na následující otázky: 1) Jak pravděpodobně vznikl život na Zemi? 2) Které jsou základní podmínky života? 3) Co patří mezi základní projevy života? 4) Sestav potravní řetězec, který bude mít alespoň 4 stupně. 5) K čemu slouží mikroskop a jak se s ním pracuje? 6) Jmenuj živočichy, kteří mohou být nebezpeční člověku (3). Uveď jakým způsobem. 7) Vyjmenuj 2 zástupce hmyzu, kteří škodí člověku a 2, které člověk považuje za užitečné. Napiš, čím skodí a čím jsou užiteční.