Vyhledávání

PŘÍRODOPIS

 Opakování tematického celku: Semenné rostliny, str. 75 - 81

Datum písemného testu: 25. 5. 2018

Písemně odpovězte na následující otázky: 1) Jakou funkci mají květy? Nakresli a popiš samčí a samičí část květu. 2) Co je to květenství? Uveď a popiš alespoň 2 příklady. 3) Popiš průběh opylení. 4) Co je oplození a kde a jak probíhá? 5) Jaký význam pro rostliny mají plody? 6) Rozděl a popiš druhy plodů. 7) Uveď alespoň dva příklady vegetativního rozmnožování rostlin. 8) Jak člověk využívá znalost vegetativního rozmnožování?