Vyhledávání

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

  • Rozbory složitějších souvětí, skupinové práce
  • Procvičování a upevňování pravopisu
  • opakování probrané látky 8. třídy
  • procvičovací testy

Literatura

  • ruchovci, lumírovci

Sloh

  • Úvaha - znaky úvahy