Vyhledávání

DĚJEPIS

- průběžně se připravovat na hodiny, procvičovat si učivo podle záznamů v sešitě a s pomocí učebnice - zkouší se ústně nebo písemně učivo maximálně 5 posledních hodin, opakování rozsáhlejších celků bude ohlášeno zde