Vyhledávání

Anglický jazyk


  • 13/9 Vyprávění o prázdninách - ústně
  • 22/2 Učebnice str. 7/cv. 6 - doplnit
  • 25/9 Přítomné časy - písemně