Vyhledávání

Dějepis

- připravovat se průběžně podle učebnice a s pomocí záznamů v sešitě, zkoušíme ústně nebo písemně látku maximálně 5 posledních hodin, opakování větších celků bude ohlášeno zvlášť