Vyhledávání

MATEMATIKA

Přirozená čísla:

- porovnávání

- zaokrouhlování

- sčítání a odčítání

- násobení a dělení