Vyhledávání

Opakování učiva: Savci - přehled hlavních skupin, str. 22 - 38

Datum písemného testu: 12. 1. 2018

Písemné odpovědi na otázky: 1) Uveďte alespoň 3 zástupce hlodavců a popište způsob jejich života. 2) Rozděl šelmy do skupin a popiš jejich charakteristické znaky. 3) Popiš 2 zástupce kytovců a srovnej je s rybami. 4) Kteří lichokopytníci byli domestikováni člověkem a jak je člověk využívá? 5) Kteří sudokopytníci jsou chováni jako užitková zvířata a které suroviny z nich člověk získává? 6) Popiš a rozděl skupinu lidoopů.