Vyhledávání

Opakování učiva 7. ročníku

Datum písemného testu: 9. 10. 2017

Písemné odpovědi na otázky: 1) Jak pravděpodobně vznikl život na zemi. 2) Které jsou základní podmínky pro existenci života? 3) Co ovlivňuje výskyt rostlin a živočichů v různých přírodních podmínkách? 4) Co patří mezi základní projevy života? 5) Porovnej stavbu rostlinné a živočišné buňky. 6) Jmenuj organismy, které mohou být člověku nebezpečné, napiš čím. 7) Jmenuj tři rostliny a tři živočichy, které člověk využívá.