Vyhledávání

Úkol pro zvídavé

Opakování tematického celku: Planeta Země a vznik života na Zemi, strana 8 - 11

Datum písemného testu: 26. 9. 2017

Písemné odpovědi na otázky: strana 11, Otázky a úkoly