Vyhledávání

FYZIKA 


Elektrický obvod

- účinky elektrického proudu

- magnetické vlastnosti elektrického proudu

- pojistka, cívka, elektromagnet