Vyhledávání

MATEMATIKA

Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka

Pravoúhlá soustava souřadnic

Graf přímé a nepřímé úměrnosti

Rovnoběžníky - názvy, vlastnosti, výšky a úhlopříčky

Procenta - výpočet jednoho procenta a procentové části

DÚ na 23.4. uč.2 str. 55 / cv . 6