Vyhledávání

MATEMATIKA

Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka

Pravoúhlá soustava souřadnic

Graf přímé a nepřímé úměrnosti

Rovnoběžníky - vlastnosti, konstrukce, obvod a obsah

Procenta - výpočet procentové části, základu a počtu procent, promile

Obvod a obsah trojúhelníku

Lichoběžníky - vlastnosti, konstrukce, obvod a obsah

Hranoly - vlastnosti, konstrukce sítě

Povrch hranolu

Objem hranolu

13.6. čtvrtletní písemná práce