Vyhledávání

Opakování učiva: Orgánové soustavy člověka, svalová a oběhová soustava člověka, str. 63 - 70

Datum písemného testu: 20. 4. 2018

Písemně odpovězte na otázky: 1) Charakterizujte jednotlivé typy svalové tkáně. 2) Uveďte místa a názvy orgánů tvořených jednotlivými typy svalových tkání. 3) Popište druhy cév a jejich funkci. 4) Které složky obsahuje krev? Popište jejich funkce. 5) Co je to krevní transfúze a jak je využívána? 6) Jaký význam má dárcovství krve a kdo může být jejím dárcem?