Vyhledávání

DĚJEPIS

- připravovat se podel učebnice a s pomocí záznamů v sešitě,

zkoušíme ústně nebo písemně látku 5 posledních hodin,

opakování větších celků ohlásíme zvlášť