Vyhledávání

Úkol pro zvídavé

Opakování tematického celku: Členovci - Hmyz, str. 76 - 85

Datum písemného testu: 24. 5. 2018

Písemné odpovědi na otázky: 1) Z jakých částí se skládá tělo hmyzu? (nakresli a popiš obrys těla brouka) 2) Popiš vývoj hmyzu s proměnou nedokonalou. Vysvětli, čím se liší nymfa od dospělce. 3) Popiš vývoj vážky a způsob jejího života. 4) Čím škodí mšice a kdo je jejich nepřítelem? 5) Jaké druhy ploštic znáš? Popiš jejich život (2x) 6) Čím se liší kobylka od saranče? 7) Proč jsou některé druhy sarančí velmi škodlivé?