Vyhledávání

MATEMATIKA

Osová souměrnost

Dělitelnost deseti, pěti, dvěma a třemi

Prvočísla a čísla složená

Rozklad čísla na součin prvočísel

Největší společný dělitel

Nejmenší společný násobek