Vyhledávání

MATEMATIKA

Prvočísla a čísla složená

Rozklad čísla na součin prvočísel

Největší společný dělitel

Nejmenší společný násobek

Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku

Výšky a těžnice trojúhelníku

Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná

Zobrazování krychle a kvádru

Povrch krychle a kvádru

Objem krychle a kvádru

DÚ na 11.6. uč.3 str.67 / cv. 3 c) + cv. 4 c)

14.6. čtvrtletní písemná práce